Krönikor jan-mar 2016

2016-03-24 ”Partiernas slarv en orsak till medlemsraset”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-03-31 ”Sprutbyte hindrar smittspridning”. Eskilstuna-Kuriren. Krönika.

2016-03-10 ”Sälj inte in regionreformen som ett demokratilyft”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-02-25 ”Godtrogenhet sänker garden mot korruption”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-02-19 ”Utredningsväsendets förfall skadar det politiska systemet”. Dagens Samhälle. Essä.

2016-02-11 ”Dåligt rustade lärare kräver ny strategi av kommunerna”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-01-28 ”Lagstiftaren på väg att svika visselblåsarna”. Dagens Samhälle. Krönika.

Uppsamling: krönikor okt-jan

Gör återigen ett litet kort stopp här för att samla samman de krönikor- och debattinlägg jag fått ur mig det gångna kvartalet. Väl bekomme!

Utöver detta, har två blogginlägg producerats borta på Politologerna.

 Konsten att vara en god opponent. 

Bör högre tjänstemän bo i kommunen de jobbar i?

Uppsamling: krönikor, ”sommarmånaderna”

Gör ett sporadiskt nedslag här på bloggen för att arkivera de gångna månadernas krönikeproduktion. Det har blivit tre sedan juni (sommaruppehåll i juli). Krönikorna behandlar lite olika saker: Två handlar direkt om politiken/förvaltningen i min hemkommun Gnesta, den tredje är av mer generell beskaffenhet (och rör möten med, och bemötande från, det offentliga). Håll till godo.

2015-09-26 ”Dialogerna med medborgarna – hur har det gått?

2015-08-29 ”Bör inte högre kommunchefer bo i kommunen?

2015-06-13 ”Inkännande bemötande, en förtroendefråga

Uppsamling: krönikor och debatt våren 2015

Dags för ännu en uppsamling av aktivitet med tredje uppgiften i form av krönikor och debattinlägg. Klicka på länkarna om ni vill ta del av sakerna.

Uppsamling: krönikor & debatt hösten 2014

Dags för ännu en summering för insatser inom krönikeskrivande och debatt. Nedan följer höstens/vinterns skörd, allt från kommentarer till lokalpolitiska utspel i min hemkommun Gnesta, till oroliga funderingar om kommunsektorns ödesfrågor.

***

2015-01-02 ”Medborgarförslag – en bra reform?”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

2014-12-13 ”Korruption – ett ständigt hot i kommunerna”. Södermanlands Nyheter. Krönika

2014-11-27 ”Vässa styrningen av kommunala bolag”. Dagens Samhälle. Debattartikel. [Med Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson och Richard Öhrvall].

2014-10-23 ”Vi måste våga tala om kommuner som krymper”. Dagens Samhälle. Debattartikel. [Med Josefina Syssner]

2014-10-18 ”Bra, Lifvenhage och Rocklind”. Södermanlands Nyheter. Krönika

2014-09-25 ”Hoten mot den kommunala självstyrelsen ökar”. Dagens Samhälle. Debattartikel.

2014-09-17 ”Lyft kommunpolitiken med lokala regeringar”. Expressen. Debattartikel.

2014-09-13 ”Tomma stolar och vildar – röster som slösas bort”. Södermanlands Nyheter. Krönika

2014-08-19 ”Bättre åka runt Gnesta igenom – men för vem?”. Södermanlands Nyheter. Krönika

Uppsamlingsheat: krönikor 2013-2014

OK, jag tänkte fira att det nästan är ett år sedan jag skrev någonting i detta forum med ett inlägg. Just denna blogg för en litet tynande tillvaro till förmån för regelbundet bloggeri borta på Politologerna, samt lite mer sluggeraktigt krönikerande på Södermanlands Nyheter. På gott och ont är krönikorna s.a.s. ”pluslåsta” därborta, men jag har fått grönt ljus att publicera äldre saker här i efterhand.

Så, via länkarna nedan kan ni klicka er fram till försök till mer debattorienterade/tankeprovocerande inlägg, ibland om renodlat sörmländska politiska fenomen, ibland mer generella. Väl bekomme! (Observera att rubrikerna i PDF:n kan avvika från slutgiltig rubrik i tidningen pga. pigga rubriksättare).

***

2014-05-24 ”Är högt valdeltagande alltid önskvärt”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2014-04-19 ”Intellektuell hederlighet – supervalårets största offer”. Södermanlands NyheterKrönika

2014-03-22 ”Lokala valrörelser allt viktigare”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2014-02-22 ”Politiker på heltid – allt annat än en hälsokur”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2014-01-18 ”Det etiska är att hushålla med skattemedlen”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2013-12-20 ”Binder partierna ris för egen rygg?”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2013-10-19 ”Landsting – en outforskad terräng”. Södermanlands NyheterKrönika.

2013-09-28 ”Dyrköpt med dåliga rekryteringar”. Södermanlands Nyheter. Krönika.