Uppsamling, krönikor, ht 2017 – ht 2018

Jag har varit aningen trög med att uppdatera den här hemsidan/bloggen. När jag skriver debatt/opinion/populärvetenskap, hamnar texterna i regel på Politologerna eller i någon dagstidning alt. motsvarande; främst i Södermanlands Nyheter där jag är återkommande krönikör. Då och då samlar jag ihop dessa inlägg, och just detta har jag gjort här nedan.

***

2017-09. Svenskarna har stark tilltro till staten”, Tidskriften Folkuniversitetet nr 3/2017. Krönika (s 6-7).

2017-09-30 Äldre är väl representerade ute i kommunerna”, Södermanlands Nyheter. Krönika.

2017-09-16 Är utlokalisering av myndigheter en bra idé?”, Södermanlands Nyheter. Krönika.

2017-08. Korruption i Sverige”, Kommunal Ekonomi. Krönika.

2017-06-13 Bekämpa hot och våld mot politiker”, Södermanlands Nyheter. Krönika.

2017-05-27 Majoritetsstyre hade varit värt ett försök”, Södermanlands Nyheter. Krönika.

2017-05-02 Docent- och professorskraven ska inte avgöras av var man råkar vara anställd”, Tidningen Curie. Debattinlägg. (Med Douglas Brommesson).

2017-04-22 Goda argument för mer jämställda kommunbolag”, Södermanlands Nyheter. Krönika.

2017-03-29 Efterlyses: Bättre regelefterlevnad, hårdare sanktioner”, Södermanlands Nyheter. Krönika.

2017-03-04 Vid kommunal växtvärk krävs goda förlorare”, Södermanlands Nyheter. Krönika.

2017-01-14Misstron mot kommunerna är orättfärdig”, Södermanlands Nyheter. Krönika.

2016-12-28 Bra julfest inte detsamma som bra personalvård”, Sörmlands Nyheter. Krönika.

2016-12-10 Mycket svårt uppröras över vegetarisk dag”, Sörmlands Nyheter. Krönika.

2016-11-12 Varför så svårt locka akademiker till kommuner?”, Sörmlands Nyheter. Krönika.

2016-11-01 Norge går före i skyddet av visselblåsare”, Publikt, Krönika.

Krönikor jan-mar 2016

2016-03-24 ”Partiernas slarv en orsak till medlemsraset”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-03-31 ”Sprutbyte hindrar smittspridning”. Eskilstuna-Kuriren. Krönika.

2016-03-10 ”Sälj inte in regionreformen som ett demokratilyft”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-02-25 ”Godtrogenhet sänker garden mot korruption”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-02-19 ”Utredningsväsendets förfall skadar det politiska systemet”. Dagens Samhälle. Essä.

2016-02-11 ”Dåligt rustade lärare kräver ny strategi av kommunerna”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-01-28 ”Lagstiftaren på väg att svika visselblåsarna”. Dagens Samhälle. Krönika.

Uppsamling: krönikor okt-jan

Gör återigen ett litet kort stopp här för att samla samman de krönikor- och debattinlägg jag fått ur mig det gångna kvartalet. Väl bekomme!

Utöver detta, har två blogginlägg producerats borta på Politologerna.

 Konsten att vara en god opponent. 

Bör högre tjänstemän bo i kommunen de jobbar i?

Uppsamling: krönikor, ”sommarmånaderna”

Gör ett sporadiskt nedslag här på bloggen för att arkivera de gångna månadernas krönikeproduktion. Det har blivit tre sedan juni (sommaruppehåll i juli). Krönikorna behandlar lite olika saker: Två handlar direkt om politiken/förvaltningen i min hemkommun Gnesta, den tredje är av mer generell beskaffenhet (och rör möten med, och bemötande från, det offentliga). Håll till godo.

2015-09-26 ”Dialogerna med medborgarna – hur har det gått?

2015-08-29 ”Bör inte högre kommunchefer bo i kommunen?

2015-06-13 ”Inkännande bemötande, en förtroendefråga

Uppsamling: krönikor och debatt våren 2015

Dags för ännu en uppsamling av aktivitet med tredje uppgiften i form av krönikor och debattinlägg. Klicka på länkarna om ni vill ta del av sakerna.