Krönikor jan-mar 2016

2016-03-24 ”Partiernas slarv en orsak till medlemsraset”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-03-31 ”Sprutbyte hindrar smittspridning”. Eskilstuna-Kuriren. Krönika.

2016-03-10 ”Sälj inte in regionreformen som ett demokratilyft”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-02-25 ”Godtrogenhet sänker garden mot korruption”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-02-19 ”Utredningsväsendets förfall skadar det politiska systemet”. Dagens Samhälle. Essä.

2016-02-11 ”Dåligt rustade lärare kräver ny strategi av kommunerna”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-01-28 ”Lagstiftaren på väg att svika visselblåsarna”. Dagens Samhälle. Krönika.

Uppsamling: krönikor okt-jan

Gör återigen ett litet kort stopp här för att samla samman de krönikor- och debattinlägg jag fått ur mig det gångna kvartalet. Väl bekomme!

Utöver detta, har två blogginlägg producerats borta på Politologerna.

 Konsten att vara en god opponent. 

Bör högre tjänstemän bo i kommunen de jobbar i?

Uppsamling: krönikor, ”sommarmånaderna”

Gör ett sporadiskt nedslag här på bloggen för att arkivera de gångna månadernas krönikeproduktion. Det har blivit tre sedan juni (sommaruppehåll i juli). Krönikorna behandlar lite olika saker: Två handlar direkt om politiken/förvaltningen i min hemkommun Gnesta, den tredje är av mer generell beskaffenhet (och rör möten med, och bemötande från, det offentliga). Håll till godo.

2015-09-26 ”Dialogerna med medborgarna – hur har det gått?

2015-08-29 ”Bör inte högre kommunchefer bo i kommunen?

2015-06-13 ”Inkännande bemötande, en förtroendefråga

Uppsamling: krönikor och debatt våren 2015

Dags för ännu en uppsamling av aktivitet med tredje uppgiften i form av krönikor och debattinlägg. Klicka på länkarna om ni vill ta del av sakerna.

Uppsamling: krönikor & debatt hösten 2014

Dags för ännu en summering för insatser inom krönikeskrivande och debatt. Nedan följer höstens/vinterns skörd, allt från kommentarer till lokalpolitiska utspel i min hemkommun Gnesta, till oroliga funderingar om kommunsektorns ödesfrågor.

***

2015-01-02 ”Medborgarförslag – en bra reform?”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

2014-12-13 ”Korruption – ett ständigt hot i kommunerna”. Södermanlands Nyheter. Krönika

2014-11-27 ”Vässa styrningen av kommunala bolag”. Dagens Samhälle. Debattartikel. [Med Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson och Richard Öhrvall].

2014-10-23 ”Vi måste våga tala om kommuner som krymper”. Dagens Samhälle. Debattartikel. [Med Josefina Syssner]

2014-10-18 ”Bra, Lifvenhage och Rocklind”. Södermanlands Nyheter. Krönika

2014-09-25 ”Hoten mot den kommunala självstyrelsen ökar”. Dagens Samhälle. Debattartikel.

2014-09-17 ”Lyft kommunpolitiken med lokala regeringar”. Expressen. Debattartikel.

2014-09-13 ”Tomma stolar och vildar – röster som slösas bort”. Södermanlands Nyheter. Krönika

2014-08-19 ”Bättre åka runt Gnesta igenom – men för vem?”. Södermanlands Nyheter. Krönika