Boktips: Korruptionspreventionens fallgropar

Förra veckan deltog jag på den s.k. EGPA-konferensen, mer specifikt deras stående working group med inriktning mot ”Ethics and Integrity of Governance”. Där lade jag fram en uppsats tillsammans med Jonas Linde och Richard Öhrvall om medborgarnas upplevelse av proceduriell rättvisa i de nordiska länderna. Det sammantagna intrycket från presentationerna och uppsatserna är såhär i efterhand positivt – i synnerhet bidragen från Australien, Finland och Spanien har fastnat: Korruption, ”oegentligheter” och olika former av oetiskt handlande tycks kunna förekomma nästan överallt, och det verkar för all del vara svårt att skapa kontrollsystem som skapar ett gediget skydd mot korruption i offentlig sektor…

Om precis detta har en av workshopens deltagare, Frank Anechiarico, skrivit en tämligen läsvärd bok (med James B Jacobs): The Pursuit of Absolute Integrity: How Corruption Control Make Governments Ineffective. Grundbudskapet här är lika högaktuellt som kontroversiellt i ljuset av debatterna om att få bukt med korruption i svenska kommuner. Författarna vill göra oss vaksamma på den presumtiva tradeoff som finns mellan utformandet av supereffektiva övervakningsmekanismer och det faktum att våra offentliga organisationer de facto i slutändan måste förmå genomföra beslutad policy. Ju noggrannare kontrollsystem vi designar, desto trögare kan genomförandeledet bli, och så finns förstås också en risk för att tjänstemän – i synnerhet gräsrotsbyråkraterna som arbetar närmast medborgarna med den direkta myndighetsutövningen – i slutändan blir alltför rädda för att fatta självständiga beslut, varpå systemeffektiviteten förstås drabbas negativt.

Edit: passar också på att tipsa om en bok som trillade ned i brevlådan under förra veckan – The Social Construction of Europe. Här bidrar jag och Staffan Andersson med ett kapitel om Sverige, där vi vevar en av våra käpphästar: organisationsförändringarna under 1980- och 1990-tal har skapat fler tillfällen, och månne gjort det något mer lukrativt, att ägna sig oegentligheter i kommuner och landsting. Som en olycklig double whammy – samtidigt har de hastiga organisatoriska förändringarna gjort att man inte alltid månat om att anpassa övervaknings- och kontrollinstrumenten till det nya sättet att bedriva verksamhet. Detta, menar vi, har gjort att riskerna för korruption i kommuner och landsting har blivit större. Huruvida det de facto lett till ökat korruption vet vi dock ingenting om.