Ny publikation: kommunala bolag och sponsring

Kommunala bolag har länge fascinerat mig; och sedan Östersundsposten rapporterade om att det kommunala bostadsbolaget Östersundshem i mars 2014 hade börjat sponsra Östersunds FK, har kommunala bolags sponsringsaktiviteter varit ett särskilt intresseområde. Egentligen var det inget udda med det. Det är inte ovanligt att bostadsbolag sponsrar elitsatsande klubbar. Detaljen som fick mig att haja till var att Östersundshem bytt VD cirka två månader tidigare, och den nyss tillträdde VD:n var ÖFK:s ordförande. Lite senare reagerade jag när Södermanlands Nyheter uppmärksammade att ett kommunalt bolag i Trosa sponsrat föreningar utanför kommunens gränser, utan några krav på motprestation; en annan gång noterade jag hur blandad rapportering uppmärksammat att mycket av kommunala bolags sponsring tenderar att gå till elitklubbar (vilket vissa tolkat som konkurrensrättsligt tveksamt).

Men vad är det då som reglerar kommunala bolags möjligheter att sponsra? Frågan är lite lurig och inte helt lättbesvarad, eftersom kommunala bolag är ett slags hybridkonstruktioner som verkar både under offentlig lagstiftning och aktiebolagslagen. Dessutom är ämnet underutforskat, begreppet ”sponsring” förekommer inte i lagtext, och regelverket som omgärdar kommunala bolag har av jurister beskrivits som svårtolkat.

Väl medvetna om att ämnet är lätt försåtsminerad mark, gav jag mig – tillsammans med Joakim Hessling – in och försökte uppnå följande syften i en ny CKS-rapport (”Hur regleras kommunala bolags möjligheter att sponsra?”): 1) att identifiera det eller de regelverk/principer kommunala bolag nog åtminstone bör förhålla sig till vid sponsringsbeslut, 2) att ge en kvalificerad uppskattning av i vilken utsträckning kommunala bolag förhåller sig till regelverket; och slutligen, att med grund i resultaten från dessa två delstudier, 3) formulera principer avseende hur sponsringsfrågan kan hanteras på ett korrekt och ändamålsenligt sätt lokalt.

***

Rapporten kan nås här. En LiU-nyhet om den nås här. (I den skamlösa egenreklamens namn, vill jag påpeka att rapporten har plockats upp i ledarstick såväl i Barometern som i Sundsvalls Tidning.)

***

Tillägg 2018-06-19: Nu börjar resultat från utredningen som rör Östersundshem/ÖFK ramla ut; och soppan med saltade fakturor och dold sponsring förefaller mycket, mycket värre och intrikat än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Se här och här.