Nya krönikor: jävsregler och kommunal elitlagssponsring

Har gjort mig skyldig till två s.k. debattkrönikor hittills under året (som publicerats både i Sörmlands Nyheter och Eskilstuna-Kuriren). Den ena handlar om hur viktiga våra jävsregler är för att säkra det Bo Rothstein (bl.a. i lag med Jan Teorell) kallar Quality of government; den andra reflekterar litet kritiskt över vad det egentligen tjänar för övergripande syfte för kommuner och kommunala bolag att sponsra (eller på andra kreativa sätt stödja) elitidrottslag.