Ny krönika: effektivt ansvarsutkrävande kräver även utvärdering av opposition

Har begått en krönika som publiceras såväl i Sörmlands Nyheter som i Eskilstuna- Kuriren. Temat: när vi till hösten ska bestämma oss för om sittande majoriteter i kommunerna ska få förnyat förtroende eller inte, har vi också ett ansvar att tänka igenom ett varv om oppositionen verkligen är värd vår röst.

Detta kräver att vi inte enbart tänker i termer av ”majoriteten har misskött sig, och ska bort”, utan att vi också anstränger oss för att ta reda på om oppositionspartierna skött sig under mandatperioden. Först därefter kan vi också göra bedömningen att de kommer att förmå styra kommunen på ett bättre sätt än sittande majoritet. Så, att slentrianrösta mot sittande majoriteter, duger inte, om vi vill ha effektivitet i ansvarsutkrävandet.

https://www.ekuriren.se/kronikor/granska-oppositionen-som-majoriteten/

Nya krönikor: jävsregler och kommunal elitlagssponsring

Har gjort mig skyldig till två s.k. debattkrönikor hittills under året (som publicerats både i Sörmlands Nyheter och Eskilstuna-Kuriren). Den ena handlar om hur viktiga våra jävsregler är för att säkra det Bo Rothstein (bl.a. i lag med Jan Teorell) kallar Quality of government; den andra reflekterar litet kritiskt över vad det egentligen tjänar för övergripande syfte för kommuner och kommunala bolag att sponsra (eller på andra kreativa sätt stödja) elitidrottslag.