Uppsamling: krönikor, ”sommarmånaderna”

Gör ett sporadiskt nedslag här på bloggen för att arkivera de gångna månadernas krönikeproduktion. Det har blivit tre sedan juni (sommaruppehåll i juli). Krönikorna behandlar lite olika saker: Två handlar direkt om politiken/förvaltningen i min hemkommun Gnesta, den tredje är av mer generell beskaffenhet (och rör möten med, och bemötande från, det offentliga). Håll till godo.

2015-09-26 ”Dialogerna med medborgarna – hur har det gått?

2015-08-29 ”Bör inte högre kommunchefer bo i kommunen?

2015-06-13 ”Inkännande bemötande, en förtroendefråga