Uppsamling: krönikor & debatt hösten 2014

Dags för ännu en summering för insatser inom krönikeskrivande och debatt. Nedan följer höstens/vinterns skörd, allt från kommentarer till lokalpolitiska utspel i min hemkommun Gnesta, till oroliga funderingar om kommunsektorns ödesfrågor.

***

2015-01-02 ”Medborgarförslag – en bra reform?”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

2014-12-13 ”Korruption – ett ständigt hot i kommunerna”. Södermanlands Nyheter. Krönika

2014-11-27 ”Vässa styrningen av kommunala bolag”. Dagens Samhälle. Debattartikel. [Med Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson och Richard Öhrvall].

2014-10-23 ”Vi måste våga tala om kommuner som krymper”. Dagens Samhälle. Debattartikel. [Med Josefina Syssner]

2014-10-18 ”Bra, Lifvenhage och Rocklind”. Södermanlands Nyheter. Krönika

2014-09-25 ”Hoten mot den kommunala självstyrelsen ökar”. Dagens Samhälle. Debattartikel.

2014-09-17 ”Lyft kommunpolitiken med lokala regeringar”. Expressen. Debattartikel.

2014-09-13 ”Tomma stolar och vildar – röster som slösas bort”. Södermanlands Nyheter. Krönika

2014-08-19 ”Bättre åka runt Gnesta igenom – men för vem?”. Södermanlands Nyheter. Krönika