Sommarjobb, förtroende, saklighet och opartiskhet

Först, lite skamlös egenreklam: sedan helt nyligen ligger min och Jonas Lindes artikel ”The Eroding Effect of Corruption on System Support in Sweden” (tidskrift: Governance] som förhandsläsning online. En av våra huvudpoänger är denna: 

Approaching the issue from a comparative Nordic perspective, the data indicate that Swedes are considerably more prone to believe that politicians and public officials are corrupt than their Nordic counterparts. The analysis also suggests that such perceptions constitute an important determinant of support for the democratic system.

Läs mer

Lärarförbundets skolranking

I grunden är jag helt för olika former av öppna jämförelser mellan kommuner. Att kommuner tvingas jämföra sig med varandra för att se vad som funkar och vad som inte gör det, att de kan inspireras av framgångsrecept och avskräckas från strategier som inte fungerar, är viktigt. Men för att sådana ”lärandemekanismer” ska fungera – som följd av olika index och rankningar – krävs emellertid att de aktuella mätningarna är av hög kvalitet och mäter det de verkligen säger att de säger sig mäta (och av det skälet har jag tidigare varit kritisk mot t.ex. rankingar av företagsklimat).

Läs mer