Något speciellt med de tappade (sd)-mandaten?

Vill, pga. lite journalistpåringningar, lite hastigt samla mina tankar kring SD-avhoppen. Och så säger jag som en känd statsvetare en gång skrev i förordet till en tegelsten: förlåt, men jag hade inte tid att skriva kortare…

Min och Richard Öhrvalls rapport från 2011, Politikens villkor, fick en revival här för någon månad sedan när TT skrev en artikel om avhopp i kommunpolitiken (och Richard intervjuades om saken, och i det länkade blogginlägget har han tipsat relevant litteratur på området). Ett av våra huvudresultat är förtida avhopp från kommunpolitiken generellt inte är den typ av politiskt problem som det ofta ramas in som (att politiker hoppar av pga maktfullkomlighet, toppstyre, gubbvälde i partier och kommuner). Överlag är motiven till avhopp privata – man får en förändrad familjesituation eller så flyttar man från kommunen.

Läs mer