Kostnader för att minska arbetsgivaransvar för sjuklön

Löfvén har alltså lanserat ett förslag som innebär att arbetsgivarnas ansvar för den andra sjuklöneveckan ska avskaffas. Detta lär av allt att döma bli ett skarpt förslag i Socialdemokraternas skuggbudget, och ska förstås ses som ett led i Socialdemokraternas strategi att återta initiativet på näringslivs- och jobbområdet. Men vad kommer reformen, om implementerad, i slutändan att kosta?

Löfvén säger: runt 1,5 miljarder kronor. Som intresserad av offentlig förvaltning, och med en närstående som för flera år sedan arbetade på Försäkringskassan, inställde sig bums frågan här över lunchen: är 1,5 miljarder enbart kostnaden för staten att överta ansvaret för att bära kostnaderna för den andra sjuklöneveckan? Eller har (s) även räknat in den förmodat hyfsat ökade arbetsbördan som följer av ökat antal ärenden för Försäkringskassan?

Om det senare inte är inräknat: räkna med rejäla dolda kostnader i den reformen. Och eventuellt ytterligare lite administrativt kaos när Försäkringskassan ska anpassa sig till förändringarna.